ศูนย์ฝึกอบรมใบขับขี่สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์