ศูนย์ฝึกอบรมใบขับขี่สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์