ท่าพระจันทร์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

อาคารอเนกประสงค์1 ชั้น 5 และชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์ติดต่อ สำนักงานชั้น 5 / สมัครอบรม

โทรศัพท์ : 093 756 8318 คุณนุชนาถ

โทรศัพท์ : 02-6133820 - 3
โทรสาร : 02-225-7517

รังสิต

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ห้อง 207 ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 093 756 8318 คุณนุชนาถ

โทรศัพท์ : 02-5644440 ต่อ 1667 - 8
โทรสาร : 02-5642972